dit is een test

Privacy Policy


Laatst geupdate op: 02-Aug-2023
Ingangsdatum: 02-aug-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Quatre d'Or, Markt 7, 8730 Oedelem, West-Vlaanderen, België, email: info@quatredor.be, Telefoon: +32 476 74 17 88 op de collectie, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://www.quatredor.be ). (de website"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking van uw gegevens in overeenstemming hiermee Privacybeleid. Als u daar niet mee instemt, gelieve geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website.

We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen, zonder enige voorafgaande toestemming of kennisgeven. De herziene versie zal geplaatst worden op de website en zal van kracht worden 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid op de website wordt geplaatst. Ew voortgezet gebruik van onze website na deze tijd zal bijdragen tot het accepteren van de hernieuwde Privacy Verklaring. Wij raden u dan ook aan om periodiek bekijk deze pagina.

 1. Informatie die we verzamelen:

  Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over jou verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. Email
  3. Telefoon
  4. Onderwerp
  5. Bericht
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken:

  We gebruiken de informatie die we verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/promotie
  2. Ondersteuning
  3. Administrative informatie
  4. Bestelling van de klant beheren

  Als we uw gegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken, zullen we om uw toestemmig vragen en we gebruiken we uw gegevens alleen na ontvangst van uw toestemming en alleen voor het doel waarvoor uw toestemming werdt gevraagd tenzij we hiertoe anders verplicht zijn door de wet.

 3. Hoe we uw informatie delen:

  We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals onderstaand beschreven:

  1. Analytische

  We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we alleen aan hen overdragen voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

  We kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische reden; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op claims die uw gebruik van de website schendt eventuele rechten van derden. Als de website of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie één van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 4. Bewaring van uw gegevens:

  Wij bewaren uw persoonsgegevens bij ons voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of voor zo zolang we het nodig hebben om de doelen te vervullen waarop het is verzameld, zoals hierin beschreven Privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens, informatie voor langere periodes moeten behouden zoals administratie / rapportage conform toepasselijk recht of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraude preventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, geen van beide identificeert u (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd bewaard worden.

 5. Uw Rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of een kopie van uw persoonlijke gegevens, de actieve verwerking van uw gegevens verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen om uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@quatredor.be. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om of verwerken van de vereiste persoonlijke informatie of toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 6. Cookies Etc.

  Om meer te weten te komen over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën gebruiken verwijzen wij u door naar ons Cookie Beleid.

 7. Beveiliging:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons controle. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt verzekeren en doet u dit op eigen risico.

 8. Koppelingen naar derden & gebruik van uw informatie:

  Onze service kan koppelingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid richt zich niet op het privacybeleid en andere praktijken van derden, waaronder derde die een website of dienst die toegankelijk is via een link op onze website. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 9. Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Quatre d'Or, info@quatredor.be, e-mail: info@quatredor.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Scroll naar boven